ORACLE – ROW_NUMBER() ile Loop Kullanımı

Merhaba, Row_Number() analitik fonksiyonu ile select cümleciğimiz içinde order by kullanarak istediğimiz sıradaki satırları başından itibaren 1..2..3 diye numaralandırabiliriz. OVER (PARTITION BY ...) ile neye göre gruplayacağımızı belirterek GROUP BY kullanmadan neye göre sıralama yaptıracağımızı belirtebiliriz. SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MATERIAL ORDER BY CREATEDAT) AS BB, MATERIAL,MATGRP,CREATEDBY,CREATEDAT,CHANGEDAT FROM tablename V WHERE COMPANY = '01' … ORACLE – ROW_NUMBER() ile Loop Kullanımı yazısını okumaya devam et

Chart.js in ASP.NET MVC projesinde kullanımı -Fluent NH/Oracle

Merhaba, Uygulamamızı yazdık,veriler düşmeye başladı ve son olarak bu veriler ile ilgili bir de istatistikleri  göstermek üzere bir sayfa oluşturma isteğimizi chart.js ile sağlayabiliriz. Chart.js ile ilgili kullanım dökümanına şu linkten erişebiliriz. Versiyonlarına ise şuradaki linkten erişebiliriz. Uygulamada chart.js versiyonumuz 2.2.2 olacaktır. Browser bazlı olduğu için .net kütüphanesi yada mvc nin versiyonu ile ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Önemli … Chart.js in ASP.NET MVC projesinde kullanımı -Fluent NH/Oracle yazısını okumaya devam et

LIKE Fonksiyonunun Parametre ile Kullanılması

Merhaba, SP içerisinde gelen veriyi string manipüle etmek ve atadığınız parametreyi like fonksiyonu içinde tabloda aratmak istediğinizde; DECLARE @STR NVARCHAR(50); SELECT @STR = CONCAT(‘X’,TeamNo,’X’,GroupNo) FROM Groups WHERE ID = 32; SELECT * FROM Invent WHERE Code LIKE Concat(‘%’,@STR,’%’); Concat ile string manipüle fonksiyonunu kullanarak Groups tablosundan aldığımız verileri X ile birleştirdik ve @STR parametresine atadık. … LIKE Fonksiyonunun Parametre ile Kullanılması yazısını okumaya devam et

ORACLE – Tablo İçin Loop Kullanımı -Parametre İşlemleri

Merhaba, Öncelikle oracle sql developer script output ta parametrik değerleri görebilmek için bu fonksiyonu kullanıma açıyoruz ; SET SERVEROUTPUT ON SIZE 30000; Daha sonra da parametreyi nasıl tanımlayıp, select sorgusundan bir değeri nasıl o parametreye atabileceğimizi ve de bunu yaparken tablo nun tüm verilerini de tarayarak nasıl denetleyeceğimizi aşağıdaki script ile çözebiliriz. DECLARE different NUMBER(30); … ORACLE – Tablo İçin Loop Kullanımı -Parametre İşlemleri yazısını okumaya devam et

Oracle – Mail Gönderme Scriptleri /ORA-24247 Ağ Erişim Hatası -ORA-29279 Hatası ve Çözümü

Merhabalar, Oracle da mail için scriptinizi yazıp çalıştırdığınızda ; (bakınız 🙂 // proc u oluşturma kısmı CREATE OR REPLACE PROCEDURE send_mail (p_to IN VARCHAR2, p_from IN VARCHAR2, p_subject IN VARCHAR2, p_text_msg IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_html_msg IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_smtp_host IN VARCHAR2, p_smtp_port IN NUMBER DEFAULT 25) AS l_mail_conn UTL_SMTP.connection; l_boundary VARCHAR2(50) := '----=*#abc1234321cba#*='; BEGIN … Oracle – Mail Gönderme Scriptleri /ORA-24247 Ağ Erişim Hatası -ORA-29279 Hatası ve Çözümü yazısını okumaya devam et

Oracle 12c – VS2013 – Fluent Nhibernate – Canias

Merhabalar, Bu yazımızda canias tablolarını tuttuğumuz oracle 12c sürümü veritabanımıza vs2013 ide sinde MVC tabanlı uygulamamızı ayağa kaldırmadan önce Fluent Nhibernate orm aracı ile nasıl bağlanacağımıza dair tecrübelerimizi paylaşacağız. Biz tecrübelerimizi paylaşmadan önce bizimle tecrübelerini paylaşan VIA bilgisayar sistemleri ekibine ve diğer destek olanlara da teşekkür ederiz 🙂 Canias tabloları diye girmemizin nedeni,erp tablolarında primary … Oracle 12c – VS2013 – Fluent Nhibernate – Canias yazısını okumaya devam et

Oracle- ORA-54032 Hatası #virtual table

Merhabalar, Oracle üzerinde daha önce oluşturduğunuz bir tablonun kolonlarından birinin ismini değiştirmek istediğinizde kullanacağız script aşağıdaki gibidir. Alter Table HAKREFTBL RENAME COLUMN THESISPLACE TO PLACE; Eğer daha önce oluşturmuş olduğunuz sanal tablolardan birinde bu kolonu kullandıysanız, scripti çalıştırdıktan sonra alacağınız uyarı ; ORA-54032 : yeniden adlandırılacak sütun sanal bir sütun ifadesinde kullanılıyor. Ve eğer nerede kullandım … Oracle- ORA-54032 Hatası #virtual table yazısını okumaya devam et

Oracle 12c’ye Giriş 101

Merhabalar, Oracle için tablo ve kullanıcı oluşturma ile tabloya insert-update-delete işlemleri ile ilgili çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. tablo_schema_crud İyi çalışmalar 🙂 Not: sql server top n  oracle top n select row_number() over ( order by f.contactnum ) as ROW_ID,f.* from IASADRBOOKCONTACT f WHERE f.CCUSTNO='M010396' and f.ccompany='01' order by contactnum desc FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;